کتاب «منحنی ها و سطوح در هندسه، مدل سازی و الگوریتم ها» Curves and Surfaces in Geometric Modeling Theory & Algorithms

۱۳۹۸/۱۰/۲ ۵:۵۴:۱۵۱۸ام دی, ۱۳۹۸|Categories: کتاب, محتوای مکتوب|Tags: , , , , , , , , |

کتاب «منحنی ها و سطوح در هندسه، مدل سازی و الگوریتم ها» Curves and Surfaces in Geometric Modeling Theory & Algorithms