کتاب «راهنمایی برای تبدیل شدن به یک هکر حرفه ای» ۱۳۳۷ h4x0r h4ndb00k

۱۳۹۸/۹/۱۳ ۸:۲۸:۳۶۱۱ام آبان, ۱۳۹۸|Categories: کتاب, محتوای مکتوب|Tags: , , , , , , , , |

درباره کتاب «راهنمایی برای تبدیل شدن به یک هکر حرفه ای» ۱۳۳۷ h4x0r h4ndb00k از سایت Amazon This is your ticket into the elusive underworld of the Internet, home to millions of elite computer hackers. ۱۳۳۷ h4x0r h4ndb00k will show you how to walk-the-walk and talk-the-talk of this exclusive community. Soon, you too will be able [...]