مکانیابی تسهیلات رقابتی (Competitive Facility Location): تابع جذابیت (بخش سوم)

۱۳۹۸/۹/۱۰ ۸:۱۶:۱۵۱۴ام آبان, ۱۳۹۸|Categories: محتوای مکتوب, نوشته|Tags: , , , , , , |

توابع جذابیت در مسئله مکانیابی تسهیلات رقابتی به منظور تعیین مقدار جذابیت یک تسهیل برای مشتریان می باشد و طبیعتاً این مقدار عامل تعیین کننده در مراجعه یک مشتری به یک تسهیل خاص می باشد. در این مقاله این توابع که نقش کلیدی در مسائل مکانیابی تسهیلات رقابتی دارند مورد بررسی قرار گرفته اند. تابع [...]