کتاب «بازاریابی الکترونیکی برای مقاصد گردشگری» Handbook on E-Marketing for Tourism Destinations

۱۳۹۸/۱۰/۴ ۱۱:۲۱:۵۱۱۷ام بهمن, ۱۳۹۸|Categories: کتاب, محتوای دیداری, محتوای مکتوب|Tags: , , , , , , , |

کتاب «بازاریابی الکترونیکی برای مقاصد گردشگری» Handbook on E-Marketing for Tourism Destinations