درباره کتاب Pro SQL Server 2005 Reporting Services از سایت Amazon

Pro SQL Server Reporting Services 2008 is the third edition of Apress’ top book on Microsoft’s enterprise-level reporting tool. The previous edition has sold some 2100 units over a two-year period. This revision, combined with the impending release of SQL Server 2008, breathes new life into the topic and into this book.

مشخصات کتاب Pro SQL Server 2005 Reporting Services

  • عنوان اصلی کتاب: Pro SQL Server 2005 Reporting Services
  • نویسندگان کتاب: Rodney Landrum and Walter Voytek
  • زبان کتاب: انگلیسی
  • سال نشر کتاب: ۲۰۰۴
  • قیمت در سایت آمازون: ۲۵ دلار
  • رمز فایل: DMaktab.ir (به کوچک و بزرگ بودن حروف دقت فرمایید)

Visits: 21