درباره کتاب Microsoft SQL Server 2005 Stored Procedure Programming in T-SQL & .NETاز سایت Amazon

Create and Use Stored Procedures for Optimal Database Performance

Develop complex stored procedures to retrieve, manipulate, update, and delete data. Microsoft SQL Server 2005 Stored Procedure Programming in T-SQL & .NET identifies and describes the key concepts, techniques, and best practices you need to master in order to take full advantage of stored procedures using SQL Server’s native Transact-SQL and .NET CLR languages. You’ll learn to incorporate effective Transact-SQL stored procedures into client or middleware code, and produce CLR methods that will be compiled into CLR stored procedures. This is a must-have resource for all SQL Server 2005 developers.

Essential Skills for Database Professionals

 • Group and execute T-SQL statements using batches, scripts, and transactions
 • Create user-defined, system, extended, temporary, global temporary, and remote stored procedures
 • Develop and manage stored procedures using C# and Visual Basic .NET
 • Implement database access using ADO.NET
 • Create CLR user-defined functions and triggers
 • Implement reliable debugging and error handling techniques and security measures
 • Manage source code in a repository such as Visual SourceSafe
 • Create stored procedures for web search engines
 • Use system and extended stored procedures to interact with the SQL Server environment

مشخصات کتاب Microsoft SQL Server 2005 Stored Procedure Programming in T-SQL & .NET

 • عنوان اصلی کتاب: Microsoft SQL Server 2005 Stored Procedure Programming in T-SQL & .NET
 • نویسندگان کتاب: Dejan Sunderic
 • زبان کتاب: انگلیسی
 • سال نشر کتاب: ۲۰۰۶
 • قیمت در سایت آمازون: ۴۷ دلار
 • رمز فایل: DMaktab.ir (به کوچک و بزرگ بودن حروف دقت فرمایید)

Visits: 30