درباره کتاب «C++ برای شبکه های عصبی و منطق فازی» C++ neural networks and fuzzy logic از سایت  Springer

The extensively revised and updated edition provides a logical and easy-to-follow progression through C++ programming for two of the most popular technologies for artificial intelligence–neural and fuzzy programming. The authors cover theory as well as practical examples, giving programmers a solid foundation as well as working examples with reusable code.

مشخصات کتاب «C++ برای شبکه های عصبی و منطق فازی» C++ neural networks and fuzzy logic

  • عنوان اصلی کتاب: C++ neural networks and fuzzy logic
  • نویسندگان کتاب: Valluru Rao
  • زبان کتاب: انگلیسی
  • سال نشر کتاب: ۱۹۹۳
  • قیمت در سایت آمازون: ۱۶٫۹۵ دلار
  • رمز فایل: DMaktab.ir (به کوچک و بزرگ بودن حروف دقت فرمایید)

Visits: 94