درباره کتاب Black Book Companion – State-Of-The-Art Improvised Munitions از سایت Amazon

CIA and Special Forces used the original Black Books as manuals of mayhem and sabotage. This is a further study into the dark art of improvised explosives and munitions. Learn how the guerrilla warfare specialist makes dynamite, RDX, canister grenades, antipersonnel mines and more. For information purposes only.

مشخصات کتاب Black Book Companion – State-Of-The-Art Improvised Munitions

  • عنوان اصلی کتاب: Black Book Companion – State-Of-The-Art Improvised Munitions
  • نویسندگان کتاب:Paladin Press
  • زبان کتاب: انگلیسی
  • سال نشر کتاب: ۱۹۹۰
  • قیمت کتاب در سایت آمازون: ۶۹٫۹۵ یورو
  • رمز فایل: DMaktab.ir (به کوچک و بزرگ بودن حروف دقت فرمایید)

Visits: 28