درباره کتاب «سرویس های گزارش دهی مایکروسافت SQL سرور» Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services از سایت Amazon

Microsoft’s Reporting Services product is a vital part of the SQL Server 2005 business intelligence platform, but it works with virtually any data source

This hands-on guide explains how to transform data into insightful and interactive Web-based reports using Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services. With coverage of everything from installation to administration, the book demonstrates how to use this powerful server-based reporting solution to improve business decision-making and facilitate company-wide — even worldwide — communication.

مشخصات کتاب «سرویس های گزارش دهی مایکروسافت SQL سرور» Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services

  • عنوان اصلی کتاب: Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
  • نویسندگان کتاب: Brian Larson
  • زبان کتاب: انگلیسی
  • سال نشر کتاب: ۲۰۰۴
  • قیمت در سایت آمازون: ۴۳ دلار
  • رمز فایل: DMaktab.ir (به کوچک و بزرگ بودن حروف دقت فرمایید)

Visits: 24