درباره کتاب «راهنمای ویزی بوکز برای فتوشاپ» The Visibooks Guide To Photoshop CS2 از سایت Amazon

The Visibooks Guide to Photoshop CS2 helps beginners learn how to create Web graphics using Adobe Photoshop.It provides a firm foundation in the fundamentals of creating high-quality graphics for Web sites. .

مشخصات کتاب «راهنمای ویزی بوکز برای فتوشاپ» The Visibooks Guide To Photoshop CS2

  • عنوان اصلی کتاب: The Visibooks Guide To Photoshop CS2
  • نویسندگان کتاب: Ellen Pickels
  • زبان کتاب: انگلیسی
  • سال نشر کتاب: ۲۰۰۶
  • رمز فایل: DMaktab.ir (به کوچک و بزرگ بودن حروف دقت فرمایید)

Visits: 19