درباره کتاب «راهنمای ویزی بوکز برای فتوشاپ المنت ۴» The Visibooks Guide To Photoshop Elements 4.0 از سایت Amazon

The Visibooks Guide to Photoshop Elements 4.0 helps beginners learn how to create Web graphics using Adobe Photoshop Elements.It provides a firm foundation in the fundamentals of creating high-quality graphics for Web sites. .

مشخصات کتاب «راهنمای ویزی بوکز برای فتوشاپ المنت ۴» The Visibooks Guide To Photoshop Elements 4.0

  • عنوان اصلی کتاب: The Visibooks Guide To Photoshop Elements 4.0
  • نویسندگان کتاب: Judy Blair
  • زبان کتاب: انگلیسی
  • سال نشر کتاب: ۲۰۰۶
  • رمز فایل: DMaktab.ir (به کوچک و بزرگ بودن حروف دقت فرمایید)

Visits: 104