درباره کتاب «جداول هوشمند اکسل» Excel Pivot Tables Recipe Book: A Problem-Solution Approach

آیا تا به حال با جداول هوشمند (Pivot Table) اکسل کار کرده اید و می دانید تا چه اندازه این جداول شما را در رسیدن به نتایج دلخواهتان کمک می کند؟ کسانی که سال ها از اکسل استفاده کرده اند به جرأت این ابزار اکسل را تحولی در نرم افزارهای خانواده مایکروسافت می دانند و شما با فراگیری استفاده از این قابلیت منحصر به فرد اکسل می توانید مانند یک حرفه ای داده ها را پردازش کرده و گزارش تهیه نمایید.

Excel Pivot Tables Recipe Book: A Problem-Solution Approach is for anyone who uses Excel frequently. This book follows a problem-solution format that covers the entire breadth of situations you might encounter when working with PivotTables—from planning and creating, to formatting and extracting data, to maximizing performance and troubleshooting. The author presents tips and techniques in this collection of recipes that cannot be found in Excel’s Help section, and she carefully explains the most confusing features of PivotTables.

All chapters have been organized into a collection of recipes that take you step-by-step from the problem you are experiencing to the solution you are aiming for. There’s no fuss to this book, only clear and precise information to help you assess your situationwhether common or uniqueand solve your problem. The book includes real-world examples of complex PivotTables, as well as numerous PivotTable programming examples.

مشخصات کتاب «جداول هوشمند اکسل» Excel Pivot Tables Recipe Book: A Problem-Solution Approach

  • عنوان اصلی کتاب: Excel Pivot Tables Recipe Book: A Problem-Solution Approach
  • نویسندگان کتاب: Debra Dalgleish
  • زبان کتاب: انگلیسی
  • سال نشر کتاب: ۲۰۰۶
  • رمز فایل: DMaktab.ir (به کوچک و بزرگ بودن حروف دقت فرمایید)

Visits: 70