درباره کتاب «برنامه نویسی بازی های لینوکسی» Programming Linux Gamesاز سایت Amazon

Programming Linux Games discusses important multimedia toolkits (including a very thorough discussion of the Simple DirectMedia Layer) and teaches the basics of Linux game programming. Readers learn about the state of the Linux gaming world, and how to write and distribute Linux games to the Linux gaming community.

مشخصات کتاب «برنامه نویسی بازی های لینوکسی» Programming Linux Games

  • عنوان اصلی کتاب: Programming Linux Games
  • نویسندگان کتاب: John R. Hall
  • زبان کتاب: انگلیسی
  • سال نشر کتاب: ۲۰۰۱
  • قیمت در سایت آمازون: ۱۵ دلار
  • رمز فایل: DMaktab.ir (به کوچک و بزرگ بودن حروف دقت فرمایید)

Visits: 17