در تهیه یک مقاله علمی نکات بسیار مهمی وجود دارد که در موارد بسیاری ملاحظه می شود که حتی مقالاتی با محتواهای بسیار ارزشمند توسط نشریات مورد قبول قرار نمی گیرند. لذا در این مطلب سعی خواهیم کرد این نکات ارزشمند را با شما خواننده محترم در میان بگذاریم. این لیست بر اساس تجربیاتی که دوستان با ما به اشتراک خواهند گذاشت بروزرسانی خواهد شد.

نکات ویرایشی

دیمکتب، بهترین روش مقاله نویسی، ویرایش مقاله

مهمترین نکاتی که از بُعد ویرایشی در خصوص یک مقاله حائز اهمیت است به شرح ذیل می باشند:

 • رعایت ملاحظات دستوری در جملات و سعی در نوشتن جملات کوتاه و گویا؛
 • شماره گذاری عنوان بخش ها و زیربخش ها؛
 • شماره گذاری روابط و فرمول ها؛
 • ارائه شرح مفید و گویا در بالای جداول و پائین شکل ها؛
 • شماره گذاری جداول و شکل ها به طور جداگانه؛
 • ارجاع دهی به هر جدول و یا هر شکل در متن از طریق شماره مربوطه؛
 • پرهیز از شکسته شدن کلمات در دو خط متوالی (نظیر “می” در آخر خط و “شود” در ابتدای خط بعدی)؛
 • پرهیز از کپی کردن تصاویر ناخوانای مراجع و منابع، سعی در بازطراحی آن ها با ذکر دقیق مأخذ در ذیل آن ها.

دیمکتب، بهترین روش مقاله نویسی، ویرایش مقالهنکات ویژه

مهمترین نکاتی که از این بُعد در خصوص یک مقاله حائز اهمیت است به شرح ذیل می باشند:

 • سعی جدی در ثبات رویه های اتخاذ شده در نوشتار مقاله (مانند اندازه حروف، ضخامت خطوط در جداول و شکل ها، نوع خطوط لاتین در کلمات لاتین, فاصله شماره ها با متن یا روابط)؛
 • الگوبرداری از ساختار آخرین مقالات منتشر شده در نشریه یا ژورنال هدف (نشریه ای که قصد دارید مقاله خودرا برای انتشار ارسال دارید)؛
 • ارائه مقاله کامل شده به اشخاص مطلع و مرتبط با موضوع مقاله و دریافت نظرات آنان و انجام عمل بالعکس در مورد آنان؛
 • واگذاری تهیه مقالات مروری به محققان با تجربه و نویسندگانی که در زمینه مورد بررسی صاحب نظر بوده و لااقل چند مقاله در این رابطه منتشر نموده اند؛
 • اطمینان از دسترسی به مقالات مرجع مربوط به موضوع مقاله به ویژه مقالات جدید؛
 • رعایت امانت، صداقت و اخلاق از اصول مهم هر فعالیت علمی و تحقیقی است. مراعات نمودن این اصول از ضرورت بسیار بالائی برخوردار است.

دیمکتب، بهترین روش مقاله نویسی، دلایل رد مقالهدلایل عدم پذیرش چکیده یک مقاله در نشریات علمی

مهمترین دلایلی که منجر به عدم پذیرش چکیده یک مقاله در نشریات علمی می شوند به شرح ذیل می باشند:

 • ابهام در موضوع مقاله و وجود تعداد زیاد مقالات مشابه پیشین
 • عدم تبیین زمینه اصلی تحقیق
 • نمونه گیری نامناسب
 • عدم رعایت اصول مقاله نویسی مورد نظر نشریه
 • عدم ذکر صحیح ارقام آماری
 • فقدان بحث و پرداختن به نتایج
 • چکیده های خیلی کوتاه و خیلی زیاد
 • بی دقتی در تهیه متن (غلط تایپی ، اشتباهات متن)
 • عدم ارتباط موضوع مقاله با رویکرد نشریه

Visits: 126