«دیمکتب» دنیایی دیجیتالی برای یادگیری

به «دیمکتب»، دنیای دیجیتالی یادگیری، خوش آمدید!

 امروزه یادگیری مستمر با وجود ابزارهای نوین اطلاعاتی دیگر کار چندان دشواری نیست. چرا که اولا به مدد گوشی های هوشمند دسترسی به محتواهای آموزشی در هر لحظه و هر جا امکان پذیر بوده و ثانیاً هزینه های یادگیری به جهت حذف سربارهای اضافی از جمله فضای فیزیکی و نیروی انسانی به شدت کاهش یافته است. تنها چیزهای مورد نیاز یک گوشی همراه و یک بستر مناسب و پر محتواست. «دی‏مکتب» دنیایی دیجیتالی برای یادگیری است. این بستر ایجاد شده است تا تمامی مشتاقان به یادگیری بتوانند در زمان بسیار کوتاهی به بیشترین و با کیفیت ترین محتواهای آموزشی دست پیدا کنند. ما به شدت مشتاقیم تا آن گونه که شایسته اید خدمات خود را عرضه کنیم.